Dvůr Lobeč Hrad Houska Zámek Stránov Svatby na zámku Víno na zámku Veteránské Rojení Veteránské Sosnění

Vstupné

Zámecké interiéry 80 Kč
zlevněné vstupné
(děti do 15 let, studenti, senioři)
60 Kč
věž (jednotné vstupné) 30 Kč
na akce s programem 120 Kč / snížené 100 Kč – včetně prohlídky s průvodcem.
Akce se konají za každého počasí. Vstupné na divadelní představení a ostatní akce stanovovány individuálně.

V době konání akcí kulturního léta je vstupné stanoveno dle konkrétní akce.

Upozornění: Pokud v prostorách zámku probíhá celodenní kulturní program, může být vybíráno vstupné již před vstupem do zámku. V takovém případě je ale vždy v ceně tohoto vstupného volný přístup na věž, arkády a do parkánu. Pokud to charakter akce umožňuje, každou celou hodinu probíhají prohlídky expozice s průvodcem. Pokud není možné zajistit prohlídky v průběhu akce, bývá ještě volně přístupná část expozice (např. sál s gotickou kaplí).

Popis expozice

Zámecké interiéry
Základní prohlídka s výkladem: sál s gotickou kaplí, sbírka motýlů a brouků, sbírka historických kočárků a panenek, zrekonstruované interiéry - repliky historického nábytku + gotická věž s vyhlídkou

Věž
Samostatná prohlídka: gotická věž s vyhlídkou, renesanční arkády, parkán